טופס הצטרפות ל'תנועת ירושלים' - שלום ירושלים

טופס הצטרפות ל’תנועת ירושלים’

הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לזכר ולנקבה וכן לארגון

Open

 הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים'

Close