טופס הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים' - שלום ירושלים

טופס הצטרפות לקהילת ‘שלום ירושלים’

הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לזכר ולנקבה וכן לארגון

Open

 הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים'

Close