הצטרפות לתנועה - שלום ירושלים

הצטרפות לתנועה

שלום ,

מערכת המשפט “שלום ירושלים” היא החלופה התורנית למערכת המשפט האזרחית.

הצטרפות לתנועת ירושלים מקנה זכות ליישב מחלוקות ללא עלות על ידי מגשרים ובתי דין לממונות מהשורה הראשונה.

המנהיגות הרוחנית מורכבת ממאות ראשי ישיבות ורבני ערים וישובים (כל המעוניין) מכל החוגים.

הציבור שמצטרף לתנועה ומקבל על עצמו את מערכת המשפט התורנית, שותף להתגשמות התפילה “השיבה שופטינו כבראשונה”, ומקיים את מצוות מינוי שופטים, ככתוב “שופטים ושוטרים תתן לך”.

לשאלות מכל סוג ותמיכה התקשרו 03-6815180, 050-3005305

  • כדי שהחברות תתמיד ולטופס הבוררות יהיה תוקף משפטי מתמשך, נדרשת הוראת קבע של שקל אחד בחודש. במידה והוראת הקבע תופסק, החברות בתנועה תתבטל תוך שלשה חודשים.
  • ראוי לומר: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של מינוי שופטים, שנאמר "שופטים ושוטרים תתן לך"