תקנון - שלום ירושלים

תקנון

תקנון מערכת המשפט ‘שלום ירושלים’

א. תנועת ירושלים

 1. חברות בתנועה מקנה זכות לתבוע חבר אחר במערכת המשפט, ולקיים את כל דיוני בית הדין ללא תשלום.
 2. חבר בתנועה יכול להיות אדם, עסק, בית דין, עמותה, או ארגון מכל סוג.
 3. הצטרפות לתנועה מתבצעת על ידי חתימה על הסכם בוררות, וביצוע הוראת קבע.
 4. הסכם הבוררות מקבל את מערכת המשפט ‘שלום ירושלים’ כבורר במחלוקות מכל סוג ובכל נושא בין חברי התנועה (למעט נושא שאינו יכול לשמש נושא להסכם). המשמעות המשפטית של הסכם הבוררות היא, שצד אחד יכול לחייב את השני לדון במערכת המשפט, ואין צורך לחתום שוב על הסכם בוררות, וניתן לממש את פסק הבורר בהוצאה לפועל.
 5. הוראת הקבע תהיה בסך 1 ₪ לפרטיים, 10 ₪ לארגונים. תקפותה מבטאת התמדה בחברות בתנועה, ומודעות לעדכונים בתקנון ובחברים.
 6. פרישה מהקהילה תתבצע על ידי הוראה לעמותה להפסיק את גביית הוראת הקבע. הפרישה תחול לאחר שלושה חודשים מקבלת ההוראה. בתוך שלושה חודשים אלו יישאר החבר מחויב למערכת המשפט. חבר שפרש לאחר שהוגשה נגדו תביעה, יישאר מחויב למערכת המשפט עד תום ההליך השיפוטי.
 7. ניתן להגיש תביעה רק לאחר שלושה חודשי חברות.

ב. המנהיגות הרוחנית

 1. תפקיד המנהיגות הוא לעודד את הציבור להצטרף לתנועה, ולהנהיג את פעילותה.
 2. המנהיגות מורכבת מרבנים חברי התנועה, הממלאים, בהווה או בעבר, תפקיד של ראש ישיבה, רב ישוב או אב בית דין. כל מוסד תורני על תיכוני, שהלימוד בו הוא לשם שמים ולא לתואר אקדמי, מוגדר כישיבה. לרבות מכינה, מדרשה, ובית המדרש של התנועה.
 3. חברי המנהיגות משמשים כחברי עמותת ‘תנועת ירושלים’, המפעילה את מערכת המשפט ומפעלים נוספים.
 4. המנהיגות בוחרת את וועד העמותה, ובסמכותו לעדכן את התקנון ולהחריג יוצאי דופן.

ג. מערכת המשפט ‘שלום ירושלים’

 1. המנהיגות הרוחנית ממנה נשיאות למערכת המשפט, ובוחרת מעת לעת דיינים מתוך חברי התנועה לשמש כחברי הנשיאות.
 2. בכל תביעה, הנשיאות תמנה בית דין (או מגשר בהסכמה). או בית דין קיים שהצטרף לתנועה, או הרכב שייבנה מתוך חברי התנועה.
 3. בית הדין מוסמך:
 • לדון במחלוקות בין חברי התנועה בכל נושא והקשר.
 • להכריע במחלוקות על פי דין תורה או לפי שיקול דעתו.
 • לארגן את חיי הציבור החבר בתנועה, לאור חזונה להגשים את ערכי התורה בשאיפה לבניין ירושלים, מעבר לשיקולי זכויות וחובות.
 • להורות לפעול או לא לפעול, בכל דרך ובכל עניין, מעבר לחיוב תשלום.
 • לקנוס עד סכום של 100,000 ₪ או להעניש בדרך אחרת שיימצא לנכון.
 1. בחירת חברי הנשיאות תתבצע כך:
 • כל חבר במנהיגות יבחר דיין אחד, מבין הדיינים שהביעו נכונות לשמש בנשיאות.
 • אחד עשר הדיינים שידורגו ראשונים ירכיבו את הנשיאות.
 1. הנשיאות תקבע סדרי דין ותגבש עמדות שיחייבו את בתי הדין הפועלים מטעמה, בנושאים שתראה לנכון.