תקנון - שלום ירושלים

תקנון מערכת המשפט ‘שלום ירושלים’

 1. המנהיגות הרוחנית של תנועת ירושלים בוחרת מעת לעת רבנים מתוכה לנשיאות מערכת המשפט.
 2. בחירת חברי הנשיאות תתבצע כך:
 • וועד העמותה ישלח הודעות לחברי המנהיגות על היום בו יתבצעו הבחירות.
 • במשך יום זה ייכנסו חברי המנהיגות לאתר האינטרנט ‘שלום ירושלים’ ויבחרו.
 • כל חבר במנהיגות יבחר רב אחד, מבין הרבנים שהביעו נכונות לשמש בנשיאות.
 • אחד עשר הרבנים שידורגו ראשונים ירכיבו את הנשיאות.
 1. הנשיאות מוסמכת:
 • לדון במחלוקות בין חברי התנועה בכל נושא והקשר.
 • להכריע בחילוקי דעות בקשר לפעילות התנועה, בין כל הנוגעים בדבר, לרבות חברי התנועה ומוסדותיה.
 • לדון במחלוקת בין העמותה לבין כל גורם אחר, בנושא שיש לו קשר לפעילות התנועה.
 • להכריע על פי דין תורה או לפי שיקול דעת, לאור חזון התנועה להגשים את ערכי התורה בשאיפה לבניין ירושלים, מעבר לשיקולי זכויות וחובות.
 • להורות לפעול או לא לפעול, בכל דרך ובכל עניין, מעבר לחיוב תשלום.
 • לקנוס עד סכום של 100,000 ₪ או להעניש בדרך אחרת שיימצא לנכון.
 1. בכל פניה ליישוב מחלוקת, הנשיאות תבנה הרכב מבין חבריה, או תמנה מטעמה בית דין שיואצלו לו סמכויותיה, או מגשר בהסכמה.
 2. הנשיאות תקבע את סדרי בית הדין שלה ושל בתי הדין מטעמה.
Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close