'שביעי' (עלון שבת מגזרי) פרשת 'וארא', תשע"ח - שלום ירושלים

‘שביעי’ (עלון שבת מגזרי) פרשת ‘וארא’, תשע”ח

‘שביעי’ (עלון שבת מגזרי) פרשת ‘וארא’, תשע”ח: