רבנים קוראים להצטרף - שלום ירושלים

רבנים קוראים להצטרף

רבנים ואישי ציבור קוראים להצטרף

הרב יעקב אריאל פסק הלכה שלום ירושלים

פסק הלכה

התורה מצווה “שופטים ושוטרים תתן לך”. לכן מצווה על כל יהודי להשתתף בהתארגנות הציבורית לקיום המצווה: להצטרף לתנועת ירושלים, להעניק סמכות למערכת המשפט שלה, ולהשתתף במימון פעילותה.

ראה פסק הלכה מלא ומפורט עם מקורות.