הצטרפות לתנועה תביא שלום בין הבריות ובין עם ישראל לקב"ה
הרב יעקב אריאל

רבנים ואישי ציבור קוראים להצטרף

פסק הלכה

התורה מצווה "שופטים ושוטרים תתן לך". לכן מצווה על כל יהודי להשתתף בהתארגנות הציבורית לקיום המצווה: להצטרף לתנועת ירושלים, להעניק סמכות למערכת המשפט שלה, ולהשתתף במימון פעילותה.
ראה פסק הלכה מלא ומפורט עם מקורות.