צור קשר - שלום ירושלים

צור קשר

צור קשר
עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ מפעילה את קהילת ‘שלום ירושלים’

מזכירות בית הדין ומשרד העמותה :

 

אימייל:  b.m.y.misrad@gmail.com


מנכ”ל העמותה:


אביב זגלמן
  050-3005305

אימייל:   b.m.y.hanhala@gmail.com