פרופסור אביעד הכהן, נשיא "שערי מדע ומשפט", מאשר את התוקף המשפטי של החתימה על הסכם הבוררות בהצטרפות לקהילה - שלום ירושלים

פרופסור אביעד הכהן, נשיא “שערי מדע ומשפט”, מאשר את התוקף המשפטי של החתימה על הסכם הבוררות בהצטרפות לקהילה

פרופסור אביעד הכהן, נשיא “שערי מדע ומשפט”, מאשר את התוקף המשפטי של החתימה על הסכם הבוררות בהצטרפות לקהילה

Comments are closed.

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close