פרופסור אביעד הכהן, נשיא "שערי מדע ומשפט", מאשר את התוקף המשפטי של החתימה על הסכם הבוררות בהצטרפות לקהילה - שלום ירושלים

פרופסור אביעד הכהן, נשיא “שערי מדע ומשפט”, מאשר את התוקף המשפטי של החתימה על הסכם הבוררות בהצטרפות לקהילה

Comments are closed.

Open

 הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים'

Close