על התנועה

תנועת ירושלים

תנועת ירושלים נולדה מתוך חזון לעבוד את ה' כעם.
כחלק מחזונה, הוקמו שני מפעלים כדי לקדם את מטרות התנועה, "שלום ירושלים" היא אחד מהמפעלים.