פעילות מערכת המשפט - שלום ירושלים

פעילות מערכת המשפט

תשס”ט: מינוי בית הדין

בשנת תשס”ט מינו חברי עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ (שמה הקודם של עמותת ‘תנועת ירושלים’) בית דין לשלום. בעקבות מחלוקות בין השותפים לפעילות העמותה, התעורר צורך במוסד בוררות פנימי. עשרות ראשי הישיבות ורבני היישובים, חברי העמותה, השתתפו בבחירות לחברי בית הדין. נבחרו בסדר זה: הרב שלמה אבינר, הרב חיים דרוקמן, הרב יהושע ויצמן, הרב יעקב אריאל, הרב דוד סתו, הרב יהושע שפירא, הרב סיני לוי, הרב ברוך גיגי, והרב שאר ישוב הכהן זצ”ל.

תשע”א: דיון ראשון

בשנת תשע”א התכנס בית הדין לדיון בשאלה ציבורית שהתעוררה בסניף קרית שמואל של רשת ‘בית מדרש ישיבתי’. ההרכב היה: הרב חיים דרוקמן, הרב דוד סתו, הרב יהושע שפירא.

חנוכה תשע”ח: כנס הייסוד

כנס ‘שלום ירושלים’ התקיים בל’ בכסלו ה’תשע”ח באריאל. בכנס הציגו חברי בית הדין את המיזם בפני הלומדים ברשת ‘בית מדרש ישיבתי’ והציבור הנלווה עליהם. זה היה בעצם ייסוד ‘שלום ירושלים’ כמערכת משפט לאומית, ולא כבית דין פנימי. בכנס הציבור נקרא להצטרף לקהילת ‘שלום ירושלים’ ע”י חתימה על הסכם בוררות. סיקור הכנס.

סיוון תשע”ט: חוות דעת משפטית

פרופ’ אביעד הכהן מפרסם חוות דעת משפטית, המבססת את פעילות מערכת המשפט גם על חוק הבוררות.

תמוז תש”פ: דיון שני

הרכב בראשות הרב דוד סתו מפנה מחלוקת בין שתי עמותות לבית הדין ‘ארץ חמדה גזית’. לאחר דיון אחד, בית הדין הפנה לגישור. המגשר דן נבו הוביל את הצדדים להסכמה על תשלום של 100,000 ש”ח ומכתב פיוס.

כסלו תשפ”א: פסק הלכה

הרב יעקב אריאל מפרסם פסק המחייב כל יהודי להצטרף לתנועת ירושלים, להעניק סמכות למערכת המשפט שלה, ולהשתתף במימון פעילותה.

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close