סקירת הפעילות - שלום ירושלים

סקירת הפעילות

סקירת הפעילות

תשס”ט: מינוי בית הדין

בשנת תשס”ט מינו חברי עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ בית דין לשלום. עשרות ראשי הישיבות ורבני היישובים, חברי העמותה, השתתפו בבחירות לחברי בית הדין. נבחרו לשמש כדיינים, בסדר זה: הרב שלמה אבינר, הרב חיים דרוקמן, הרב יהושע ויצמן, הרב יעקב אריאל, הרב דוד סתו, הרב יהושע שפירא, הרב סיני לוי, הרב ברוך גיגי, והרב שאר ישוב הכהן זצ”ל.

תשע”א: דיון ראשון

בשנת תשע”א התכנס בית הדין לדיון בשאלה ציבורית שהתעוררה בסניף קרית שמואל של רשת ‘בית מדרש ישיבתי’. ההרכב היה: הרב חיים דרוקמן, הרב דוד סתו, הרב יהושע שפירא.

חנוכה תשע”ח: כנס באריאל

כנס ‘שלום ירושלים’ התקיים,בתאריך ל’ בכסלו ה’תשע”ח (18.12.2017),באריאל. בכנס הציגו חברי בית הדין את המיזם בפני הלומדים ברשת ‘בית מדרש ישיבתי’ והציבור הנלווה עליהם. בסוף הכנס התבקש הציבור להצטרף לקהילת ‘שלום ירושלים’ ע”י חתימה על הסכם בוררות. לסיקור הכנס לחץ כאן.

כ”ח באייר תשע”ח

מתוכננות בחירות חוזרות לבית הדין, ולוועד העמותה. הבחירות יתקיימו, בעזרת השם, באמצעות דף הבחירות באתר. הבוחרים הם חברי המנהיגות הרוחנית, אלו שחידשו את חברותם בטופס ההצטרפות למנהיגות הרוחנית.