סיקור כנס 'שלום ירושלים' תשע"ח - שלום ירושלים

סיקור כנס ‘שלום ירושלים’ תשע”ח