מטרות ויעדים - שלום ירושלים

החזון של קהילת ‘שלום ירושלים’
הקמת מערכת משפט תורנית, כמצוות התורה למנות שופטים

מטרות מערכת המשפט:

א. השכנת שלום

ב. הגשמת ערכי התורה במערכות היחסים בחברה.

ג. בניית הנהגה רוחנית רחבה ומאוחדת.

ד. הטיית לב העם לקבל עול מלכות שמים, ולקבל את מנהיגות חכמי התורה.

יעדי קהילת ‘שלום ירושלים’:

א. הרחבת השורות של חברי הקהילה.

ב. הרחבת השורות של חברי המנהיגות הרוחנית.

ג. קיום בחירות לחברי בית הדין מעת לעת.

ד. הפעלת בית הדין, וכן מגשרים ובתי דין מטעמו, ליישוב סכסוכים והשכנת שלום בין חברי הקהילה.