החזון שלנו

שלום ירושלים

מטרות
מערכת המשפט

השכנת השלום בין חברי התנועה

בניית מנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

הגשמת ערכי התורה במערכות היחסים בחברה

התגשמות הנבואה והתפילה להשבת השופטים כבראשונה, בכינון הסנדרין בירושלים.

הצבת חלופה תורנית למשפט האזרחי בפני העם, והטיית לבו לבחור בה, מתוך אמון בתורה ובחכמיה.

קיום בחירות לחברי בית הדין מעת לעת

הרחבה השורות של חברי התנועה

הפעלת מערכת המשפט ליישב סכסוכים והשכנת שלום בין חברי התנועה

הרחבת השורות של חברי המנהיגות הרוחנית

שלום ירושלים

יעדים מעשיים