בחירות לנשיאות
מערכת המשפט 'שלום ירושלים'

בבחירות שהתקיימו בז' בשבט תשפ"ב השתתפו למעלה ממאה רבני המנהיגות הרוחנית, ומינו 11 דיינים לשמש כנשיאי מערכת המשפט התורנית

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן, אב בית דין לדיני ממונות

הרב ציון בוארון

אב בית דין, ירושלים

הרב יעקב ורהפטיג

אב בית דין, הר נוף ירושלים

הרב שלמה לוי

אב בית דין, גוש עציון

הרב אמנון חגיגי

אב בית דין, תל אביב

הרב אליהו בלום

אב בית דין, חיפה

הרב בנציון אלגזי

אב בית דין, רמת גן

הרב שלמה סויסה

אב בית דין, ירושלים

הרב אריאל איגרא

אב בית דין, אשכול