חברי הנשיאות - שלום ירושלים

חברי הנשיאות

בשנת ה’תשס”ט בחרו ראשי הישיבות ורבני היישובים, חברי עמותת ‘תנועת ירושלים’,
את הרבנים הבאים, לשמש בנשיאות מערכת המשפט ‘שלום ירושלים’:

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן, אב בית דין לדיני ממונות


קרדיט לצלם דוד שטיין

הרב יהושע ויצמן

ראש ישיבת ההסדר במעלות


הרב חיים דרוקמן

ראש ישיבת אור עציון, רב היישוב מרכז שפירא, יושב ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא


הרב שלמה אבינר

רב היישוב בית אל, ראש ישיבת עטרת כהנים


הרב ברוך גיגי

ראש ישיבת הר עציון באלון שבות


הרב יהושע שפירא

ראש ישיבת ההסדר ברמת גן


קרדיט לצלם דוד שטיין

הרב דוד סתיו

רב היישוב שוהם ויושב ראש ארגון צהר