התקיימה שיחת חשיפה והצטרפות לקהילה בישיבת "נצרת עלית", רה"י הרב דני סיגליס בירך על היוזמה - שלום ירושלים

התקיימה שיחת חשיפה והצטרפות לקהילה בישיבת “נצרת עלית”, רה”י הרב דני סיגליס בירך על היוזמה

Comments are closed.

Open

 הצטרפות לקהילת 'שלום ירושלים'

Close