התקיימה שיחת חשיפה והצטרפות לקהילה בישיבת "נצרת עלית", רה"י הרב דני סיגליס בירך על היוזמה - שלום ירושלים

התקיימה שיחת חשיפה והצטרפות לקהילה בישיבת “נצרת עלית”, רה”י הרב דני סיגליס בירך על היוזמה

התקיימה שיחת חשיפה והצטרפות לקהילה בישיבת “נצרת עלית”, רה”י הרב דני סיגליס בירך על היוזמה

Comments are closed.

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close