הרב שלמה אבינר, רב היישוב בית אל וראש ישיבת עטרת כהנים, קורא להצטרף לקהילת "שלום ירושלים - שלום ירושלים

הרב שלמה אבינר, רב היישוב בית אל וראש ישיבת עטרת כהנים, קורא להצטרף לקהילת “שלום ירושלים

הרב שלמה אבינר, רב היישוב בית אל וראש ישיבת עטרת כהנים, קורא להצטרף לקהילת “שלום ירושלים

Comments are closed.

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close