הצטרפות למנהיגות הרוחנית - שלום ירושלים

הצטרפות למנהיגות הרוחנית

טופס הצטרפות למנהיגות הרוחנית של קהילת ‘שלום ירושלים’

ההצטרפות למנהיגות הרוחנית מקנה את הזכות לבחור את חברי בית הדין ולהיבחר אליו, את החברות בעמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ המפעילה את הקהילה ואת הזכות להיבחר כחבר הוועד המנהל שלה.

הזדהות כחבר הקהילה:

החברות במנהיגות מותנית בשייכות לקהילה. אם אינך חבר בקהילה עדיין, עליך למלא קודם את טופס ההצטרפות לקהילה.

אם כבר הצטרפת לקהילה, יש להזדהות כחבר קהילה, לחץ כאן לכניסה.

סליחה. עליך להתחבר כדי להציג טופס זה.