הצטרפות כמגשר - שלום ירושלים

הצטרפות כמגשר

טופס הצטרפות כמגשר בקהילת ‘שלום ירושלים’

תפקיד המגשרים בקהילה להוות כתובת לפתור סכסוכים בדרך של שיח משותף, פתרון שימצא חן בעיני שני הצדדים,
וכך להימנע מהצורך להגיע לבית דין.

הזדהות כחבר הקהילה:

הצטרפות לרשימת המגשרים מותנית בשייכות לקהילה. אם אינך חבר בקהילה עדיין, עליך למלא קודם את טופס ההצטרפות לקהילה.

אם כבר הצטרפת לקהילה, יש להזדהות כחבר קהילה, לחץ כאן לכניסה.

סליחה, עליך להיות מחובר כדי למלא טופס זה

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close