הצטרפות כדיין - שלום ירושלים

הצטרפות כדיין

הדיינים במערכת המשפט שלום ירושלים הם ראשית כל חברי תנועת ירושלים, כלומר מחויבים בעצמם למערכת המשפט התורנית. הדיינים מהווים מאגר ארצי של תלמידי חכמים, אשר מתוכם ניתן להושיב הרכב לדון בסכסוכים בין חברי התנועה שלא נפתרו על ידי מגשר בהסכמה.
הסמכה לדיינות איננה תנאי הכרחי להצטרפות כדיין; עם זאת, לנשיאות מערכת המשפט הסמכות שלא לאשר דיין לפי שיקול דעתם.

הזדהות כחבר תנועה:

הצטרפות לרשימת הדיינים מותנית בשייכות לתנועת ירושלים. אם אינך חבר בתנועה עדיין, עליך למלא קודם את טופס ההצטרפות לתנועה.

אם כבר הצטרפת לתנועה, יש להזדהות כחבר תנועה, לחץ כאן לכניסה.

סליחה, עליך להיות מחובר כדי למלא טופס זה