הצטרפות כדיין
למערכת המשפט התורנית

הדיינים הם ראשית כל חברי תנועת ירושלים, כלומר מחויבים בעצמם למערכת המשפט התורנית. מאגר ארצי של תלמידי חכמים, אשר מתוכם ניתן להושיב הרכב לדון בסכסוכים בין חברי התנועה שלא נפתרו על ידי מגשר בהסכמה. הסמכה לדיינות איננה תנאי הכרחי להצטרפות כדיין.