הצטרפות כדיין - שלום ירושלים

הצטרפות כדיין

טופס הצטרפות כדיין בקהילת ‘שלום ירושלים’

הדיינים בקהילת שלום ירושלים הם ראשית כל חברי קהילה, כלומר מחויבים בעצמם למערכת המשפט התורנית. הדיינים מהווים מאגר ארצי של תלמידי חכמים, אשר מתוכם ניתן להושיב הרכב לדון בסכסוכים בין חברי הקהילה שלא נפתרו על ידי מגשר בהסכמה.
הסמכה לדיינות איננה תנאי הכרחי להצטרפות כדיין; עם זאת, לנשיאות מערכת המשפט הסמכות שלא לאשר דיין לפי שיקול דעתם.

הזדהות כחבר הקהילה:

הצטרפות לרשימת הדיינים מותנית בשייכות לקהילה. אם אינך חבר בקהילה עדיין, עליך למלא קודם את טופס ההצטרפות לקהילה.

אם כבר הצטרפת לקהילה, יש להזדהות כחבר קהילה, לחץ כאן לכניסה.

סליחה, עליך להיות מחובר כדי למלא טופס זה

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close