הגשת פניה - שלום ירושלים

הגשת פניה

הגשת פניה למזכירות מערכת המשפט מתבצעת באמצעות הטופס דלקמן

מזכירות המערכת תשלח את טופס התביעה והמסמכים הנלווים לנתבע.

הנתבע יגיש כתב הגנה תוך שבוע מקבלת כתב התביעה.

נשיאות מערכת המשפט תפנה את הצדדים לגישור בהסכמה, ובמידה ואינו מתאפשר ונושא פרי, תזמן את הצדדים לדין בפני הרכב שתמנה.

הדיון הראשון יתקיים לכל המאוחר, בלנ”ד, תוך חודש מיום הגשת התביעה.

הטופס מיועד לחברי תנועת ירושלים, לצורך הגשת תביעה נגד חבר תנועה אחר.
אם אינך חבר, הצטרף בטופס הצטרפות לתנועה.
אם אתה חבר, היכנס כאן.

 

סליחה. עליך להתחבר כדי להציג טופס זה.