הגשת פניה - שלום ירושלים

הגשת פניה

הגשת פניה למזכירות מערכת המשפט מתבצעת באמצעות הטופס דלקמן

מזכירות המערכת תשלח את טופס התביעה והמסמכים הנלווים לנתבע.

הנתבע יגיש כתב הגנה תוך שבוע מקבלת כתב התביעה.

נשיאות מערכת המשפט תפנה את הצדדים לגישור, ובמידה וגישור איננו מתאפשר או איננו נושא פרי תזמן את הצדדים לדין בפני בית הדין הנבחר או מי מטעמו.

הדיון הראשון יתקיים לכל המאוחר, בלנ”ד, תוך חודש מיום הגשת התביעה.

הטופס מיועד לחברי קהילת ‘שלום ירושלים’, לצורך הגשת תביעה נגד חבר קהילה אחר.
אם טרם הצטרפת לקהילה עליך להצטרף בטופס הבא: https://shelom.yerushalaim.org/members-registration/
אם כבר הצטרפת לקהילה, היכנס כחבר קהילה כאן.