בחירת חברי בית הדין - שלום ירושלים

בחירת חברי בית הדין

ב”ה התקיימו בחירות לחברי בית הדין. בשעה טובה נבחר בית דין מרבותינו אשר מוביל את החזון של שלום ירושלים. את רשימת חברי בית הדין ניתן לראות בדף “חברי בית הדין” . בכדי לקיים נציגות רוחנית רחבה ומייצגת את חברי קהילת שלום ירושלים ואת חברי המנהיגות הרוחנית, מתקיימות בחירות לבית הדין מעת לעת.
בע”ה בהתקרב מועדן של הבחירות, אנו נציג את המועמדים ואת תהליך הבחירות כאן באתר.
אנו קוראים לרבנים להצטרף למנהיגות הרוחנית )באמצעות הטופס בדף “הצטרפות למנהיגות רוחנית”( ובכך לקחת חלק בעתיד, בבחירת בית הדין.
הצטרפות רבנים רבים ככל הניתן למנהיגות הרוחנית – היא אבן יסוד בהצלחת קהילת “שלום ירושלים” ומאפשרת את יצירת השלום והאחדות שמהווים את חזונה של שלום ירושלים.

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close