איך זה עובד - שלום ירושלים

איך זה עובד

התהליך מורכב מארבעה שלבים:

שלב ראשון: בונים מנהיגות רוחנית.

המנהיגות הרוחנית של התנועה בנויה מראשי ישיבות ורבני יישובים

כל ראש ישיבה או רב ישוב מוזמן להצטרף למנהיגות הרוחנית, באמצעות טופס הצטרפות למנהיגות הרוחנית.

שלב שני: המנהיגות הרוחנית בונה מערכת משפט.

חברי המנהיגות הרוחנית בוחרים רבנים, וממנים אותם לשמש בנשיאות מערכת המשפט “שלום ירושלים”.

שלב שלישי: מתגבשת תנועה שמקבלת את מערכת המשפט כבורר.

הציבור הרחב מצטרף לתנועת ירושלים, שחבריה מקבלים על עצמם מראש את מערכת המשפט, כבורר במחלוקות ביניהם, במידה וייווצרו. ההצטרפות מתבצעת באמצעות טופס הצטרפות לתנועה.

שלב רביעי: עושים שלום.

אם וכאשר נוצרות מחלוקות בין חברי התנועה, הם פונים למערכת המשפט, באמצעות טופס הגשת תביעה. הנשיאות ממנה מגשר או בית דין מטעמה, ומיישבים את המחלוקות. בית הדין יורכב מדיינים מומחים ומקצועיים, והמערכת תפקח על התנהלותו.

ארבעה שלבים אלו חוזרים על עצמם שוב ושוב, והמעגלים הולכים ומתרחבים: רבנים נוספים מצטרפים למנהיגות הרוחנית, מבצעים מעת לעת שוב בחירות לנשיאות, הציבור המצטרף לתנועה הולך וגדל, והשלום הולך ומתרבה, עד לבניין ירושלים, במהרה בימינו.