איך זה עובד - שלום ירושלים

איך זה עובד?

חברי תנועת ירושלים מבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה.

התהליך מורכב מארבעה שלבים:

שלב ראשון: בונים מנהיגות רוחנית.

המנהיגות הרוחנית של הקהילה בנויה מראשי ישיבות ורבני יישובים. כל ראש ישיבה או רב ישוב מוזמן להצטרף למנהיגות הרוחנית, באמצעות טופס הצטרפות למנהיגות הרוחנית.

שלב שני: המנהיגות הרוחנית ממנה בית דין.

חברי המנהיגות הרוחנית בוחרים רבנים שישמשו כבית דין, באמצעות טופס בחירת חברי בית הדין.

שלב שלישי: מתגבשת קהילה שמקבלת את בית הדין כבורר.

הציבור הרחב מצטרף לקהילה, שחבריה מקבלים על עצמם מראש את בית הדין, או מי מטעמו, כבורר במחלוקות ביניהם, במידה וייווצרו. ההצטרפות מתבצעת באמצעות טופס הצטרפות לקהילה.

חברי הקהילה מממנים את פעילות בית הדין, המגשרים ובתי הדין מטעמו, באמצעות תרומה חודשית כפי נדבת לבם. תרומה זו מקנה להם זכות ליישב מחלוקות בבית הדין ללא תשלום.

הקהילה פועלת להשגת יעדיה באמצעות עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’, השייכת למנהיגות הרוחנית, ומשמשת לה כזרוע ביצועית.

שלב רביעי: עושים שלום.

אם וכאשר נוצרות מחלוקות בין חברי הקהילה, חס ושלום, הם פונים לבית הדין, באמצעות טופס הגשת תביעה.

בית הדין דן בעצמו או ממנה מגשרים ובתי דין מטעמו, ומיישבים את המחלוקות.

 

שלבים אלו חוזרים על עצמם שוב ושוב, והמעגלים הולכים ומתרחבים: רבנים נוספים מצטרפים למנהיגות הרוחנית, מבצעים מעת לעת שוב בחירות לבית הדין, הציבור המצטרף לקהילה הולך וגדל, והשלום הולך ומתרבה, עד לבניין ירושלים, במהרה בימינו.