איך זה עובד - שלום ירושלים

איך זה עובד

איך זה עובד?

חברי תנועת ירושלים מבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה.

התהליך מורכב מארבעה שלבים:

שלב ראשון: בונים מנהיגות רוחנית.

המנהיגות הרוחנית של הקהילה בנויה מראשי ישיבות ורבני יישובים. כל ראש ישיבה או רב ישוב מוזמן להצטרף למנהיגות הרוחנית, באמצעות טופס הצטרפות למנהיגות הרוחנית.

שלב שני: המנהיגות הרוחנית ממנה נשיאות למערכת המשפט.

חברי המנהיגות הרוחנית בוחרים רבנים שישמשו כנשיאות למערכת המשפט, באמצעות טופס בחירת חברי בית הדין.

שלב שלישי: מתגבשת תנועה שמקבלת את מערכת המשפט כבורר.

הציבור הרחב מצטרף לתנועה, שחבריה מקבלים על עצמם מראש את מערכת המשפט, כבורר במחלוקות ביניהם, במידה וייווצרו. ההצטרפות מתבצעת באמצעות טופס הצטרפות לתנועה.

שלב רביעי: עושים שלום.

אם וכאשר נוצרות מחלוקות בין חברי התנועה, הם פונים למערכת המשפט, באמצעות טופס הגשת תביעה. הנשיאות ממנה מגשר או בית דין מטעמה, ומיישבים את המחלוקות.

ארבעה שלבים אלו חוזרים על עצמם שוב ושוב, והמעגלים הולכים ומתרחבים: רבנים נוספים מצטרפים למנהיגות הרוחנית, מבצעים מעת לעת שוב בחירות לנשיאות, הציבור המצטרף לתנועה הולך וגדל, והשלום הולך ומתרבה, עד לבניין ירושלים, במהרה בימינו.