אודות העמותה - שלום ירושלים

אודות העמותה

אודות העמותה

קהילת ‘שלום ירושלים’ פועלת להשגת יעדיה באמצעות עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’, הנמצאת בבעלות חברי המנהיגות הרוחנית, ומשמשת להם כזרוע ביצועית.

עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ נוסדה בשנת ה’תשס”ח על ידי שבעה ראשי ישיבות, כשמונים ראשי ישיבות ורבני יישובים הצטרפו לחברות בעמותה, וזו המנהיגות הרוחנית.

מטרות העמותה:

  • הקמה והפעלה של בתי מדרש בקהילות.
  • הגשמת ערכי התורה.

העמותה מפעילה רשת של עשרה בתי מדרש לקהילות בפריסה ארצית: קרית שמואל, מודיעין, שוקדה, פתח תקוה, ירושלים, רמת גן, אריאל, מעלות, טבעון, גוש עציון.

חברי העמותה בחרו מתוכם שבעה ראשי ישיבות בתור וועד מנהל: הרב אלעזר אהרנסון, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד גבריאלי, הרב ברוך גיגי, הרב אייל גריינר, הרב שלמה רוזנפלד, הרב אליעזר שנוולד.

מורשי החתימה: אביב זגלמן, אילן סימון, אוריאל מיכאלי.

מנכ”ל: אביב זגלמן.

אתר אינטרנט: www.betmidrash.org

אימייל המשרד:  b.m.y.misrad@gmail.com

אביב זגלמן:  0503005305

ברק אושה:   0526071226

נועם אסולין: 05077832226

מה הביא את עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’ להפעיל את קהילת ‘שלום ירושלים’?

על רקע מחלוקות שנוצרו בין שותפים בפעילות בתי המדרש, בשנת ה’תשס”ט מונה בית דין לשלום ע”י חברי העמותה. העובדים בבתי המדרש נדרשו לקבל עליהם מראש את בית הדין כבורר במקרה שייווצרו מחלוקות.

בשנת ה’תשע”ז עלה צורך לקיים כנס לכל השותפים בפעילות בתי המדרש, במטרה להביאם לקבל על עצמם את בית הדין.

במהלך ההתארגנות לכנס, התברר שיש ביקוש להצטרפות לקהילה המקבלת את בית הדין, אף במעגלים רחבים יותר מן השותפים בפעילות בתי המדרש. כך נוצר הצורך לפתוח את הקהילה לציבור הרחב, וניתן לה שם: ‘שלום ירושלים’.

מהלך זה תואם את מטרת העמותה ‘הגשמת ערכי התורה’, שכן מטרת הקהילה היא להגשים את ערכי התורה בחיי החברה.

מסמכי העמותה:

Open

 הצטרפות לתנועת ירושלים

Close