שלום ירושלים - מערכת המשפט התורנית - במנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

קריאת הרבנים להצטרף

חברי התנועה מבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה

מנהיגות רוחנית

מאות רבנים מכל החוגים הצטרפו למנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

חזון ‘שלום ירושלים’

החזון הוא להרבות שלום בשאיפה לבניין ירושלים עיר השלום וקיום מצוות “שופטים ושוטרים תתן לך”

איך זה עובד

 

התהליך מורכב מארבעה שלבים וכך המעגל הולך ומתרחב

בונים מנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

70 שנה לאחר התאחדות העם סביב בניין המדינה, הגיעה העת להתאחדות הזרמים הרוחניים סביב בניין ירושלים

הצטרפות לתנועה מקנה זכות ליישב מחלוקות
מכל סוג שהוא ללא תשלום

השתדלות קטנה – זכות עצומה בקידום ‘השיבה שופטינו כבראשונה’. הצטרפו עוד היום לתנועת ירושלים

חברי הנשיאות של מערכת המשפט "שלום ירושלים"

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן, אב בית דין לדיני ממונות


הרב ציון בוארון

אב בית דין, ירושלים


הרב יעקב ורהפטיג

אב בית דין, הר נוף ירושלים


מקור של התמונה: https://bit.ly/3MxV019

הרב שלמה לוי

אב בית דין, גוש עציון


הרב אמנון חגיגי

אב בית דין, תל אביב


הרב דוד סתיו

דיין, שוהם


הרב אליהו בלום

אב בית דין, חיפה


הרב בנציון אלגזי

אב בית דין, רמת גן


הרב שלמה סויסה

אב בית דין, ירושלים


הרב אריאל איגרא

אב בית דין, אשכול


תשובות לשאלות

הסבר כללי על שלום ירושלים