שלום ירושלים - מערכת משפט תורנית - במנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

שלום ירושלים זו מערכת המשפט התורנית.

חברי תנועת ירושלים מסמיכים את מערכת המשפט התורנית ליישב מחלוקות ביניהם.

החזון הוא לקיים את מצוות “שופטים ושוטרים תתן לך”, כמקובל במסורת ישראל, בשאיפה להשבת המשפט כבראשונה בירושלים הבנויה.

מנהיגות רוחנית כלל ישראלית בוחרת את הנשיאות שמפעילה את מערכת המשפט.

הרב יעקב אריאל פסק הלכה שלום ירושלים

פסק הלכה / הרב יעקב אריאל:

התורה מצווה “שופטים ושוטרים תתן לך”.

נחלקו הפוסקים אם בזמן הזה, שבטלה הסמיכה, המצווה מדאורייתא או מדרבנן. מכל מקום, חובה לקיימה, וכן נהגו בכל תפוצות הגלות.

כיום בארץ, המצווה לא מתקיימת על ידי מערכת המשפט האזרחית, בתי הדין הרבניים, ובתי הדין הפרטיים לממונות.

לכן, מצווה לבנות מערכת משפט תורנית לאומית, על ידי מנהיגות רוחנית כללית, ולהעניק לה סמכות ציבורית.

מצווה על כל יהודי להשתתף בהתארגנות לקיום המצווה: להצטרף לתנועת ירושלים, להעניק סמכות למערכת המשפט שלה, ולהשתתף במימון פעילותה.

בונים מנהיגות רוחנית רחבה ומאוחדת

70 שנה לאחר התאחדות העם סביב בניין המדינה, הגיעה העת להתאחדות הזרמים הרוחניים סביב בניין ירושלים.

הצטרפות לתנועה מקנה זכות ליישב מחלוקות מכל סוג שהוא ללא תשלום

השתדלות קטנה – זכות עצומה בקידום ‘השיבה שופטינו כבראשונה’. הצטרפו עוד היום לתנועת ירושלים.

 

תשובות לשאלות

הסבר כללי על שלום ירושלים